Products

Choose a package that suits you best

Professioneel Pakket – 8 banden

812,00

Dit B STRONG BFR Trainerspakket omvat:

  • 8 BFR-banden totaal (1 paar van elke maat 1-4)
  • 2 pompjes
  • 1 draagzak
  • 1 lintmeter
  • 1 licentie voor de B STRONG begeleidingsapplicatie

NOTE: if you work with large individuals, such as NFL linemen, please check out the 10 band Trainer pack here.

Dit 8 banden BFR Trainerspakket is ideaal voor teams, peronal trainers, fysiotherapeuten, trainers en anderen die met meerdere klanten werken. Het pakket komt met voldoende BFR-banden om zowat iedere omtrek tussen 18 – 73,5 cm van de ledematen van de klant te omvatten (armen en benen). Diegenen die werken met American Football of Rugby spelers zouden beter opteren voor het 10 banden BFR Trainerspakket. Bijkomende banden kunnen ook afzonderlijk aangekocht worden.

B STRONG BFR-banden zijn duurzaam en gemaakt voor professionals in iedere omgeving. (Waarschuwing: langdurige blootstelling aan UV-licht vermindert de effectieve levensduur van het systeem, zie handleiding voor meer details over drogen en opbergen)

Maak op de begeleidingsapp een profiel aan voor elke klant. Die zal de druk bepalen en opvolgen. De maten van de banden hebben een breed scala aan ledematenomtrekken van 18 cm – 73,5 cm (7 inch – 29 inch). Met meerdere handpompen kunt u met meerdere klanten tegelijk werken met een snelle installatie naar Pump ‘N Go.
Onze app vereenvoudigt uw leercurve en versnelt training, vooral in een groepstrainingsomgeving. Onze veiligheids, instructie-inhoud en vervolgvideo’s zijn binnen handbereik beschikbaar voor eenvoudige, slimme en efficiënte training. Professionele teams, coaches, trainers en atleten over de hele wereld hebben de voordelen van BFR-training met B STRONG al ervaren.
Start nu!

Category:

Professional Package – 8 belt

812,00

This B STRONG Trainer BFR pack includes:

  • 8 BFR bands total (1 pair each of sizes 1-4)
  • 2 hand pumps
  • 1 carrying bag
  • 1 tape measure
  • 1 license to B STRONG’s guidance app

NOTE: if you work with large individuals, such as NFL linemen, please check out the 10 band Trainer pack here.

This 8 band Blood Flow Restriction Trainer Pack is ideal for teams, personal trainers, physical therapists, coaches, and others who work with multiple clients.  The package comes complete with enough BFR bands to cover just about any size of client you have with limbs (arms or legs) between 18 – 73.5cm (7-29in). Those working with Football or Rugby players should choose the 10 band Trainer Pack. Additional bands can be purchased separately as needed.

 

B STRONG blood flow restriction training bands are durable and made for professional use in all environments. (Warning: extended UV exposure will reduce the effective lifetime of the system, see user manual for details on drying and storage)

Create a profile for each of your clients on the guidance app that will recommend and track their pressures for you and monitor each individual over time. The band sizes cover a broad range of limb circumferences from 18cm – 73.5cm (7in – 29in). Multiple hand pumps allow you to work with multiple clients at a time with fast setup to Pump ‘N Go.

Our app simplifies your learning curve and expedites training, particularly in a group training setting. Our safety, instructional content, and follow-along videos are available at your fingertips for simple, smart, and efficient training. Professional teams, coaches, trainers, and athletes across the globe are already experiencing the benefits of BFR training with B STRONG.

Come on board now!

Category: