Products

Choose a package that suits you best

Professional Pakket – 10 banden

985,00

Dit B STRONG BFR Trainerspakket omvat:

  • 10 BFR-banden totaal (1 paar van elke maat 1-5)
  • 2 pompjes
  • 1 draagzak
  • 1 lintmeter
  • 1 licentie voor de B STRONG begeleidingsapplicatie

Dit 10 banden BFR Trainerspakket is ideaal voor teams, peronal trainers, fysiotherapeuten, trainers en anderen die met meerdere klanten werken. Het pakket komt met voldoende BFR-banden om zowat iedere omtrek tussen 18 – 95 cm van de ledematen van de klant te omvatten (armen en benen).

B STRONG BFR-banden zijn duurzaam en gemaakt voor professionals in iedere omgeving. (Waarschuwing: langdurige blootstelling aan UV-licht vermindert de effectieve levensduur van het systeem, zie handleiding voor meer details over drogen en opbergen)

Creëer een profiel voor iedere klant op de begeleidingsapplicatie die jouw individuele druk aanbeveelt en bijhoudt en iedere klant opvolgt doorheen de tijd. De banden omvatten een breed aanbod van lidmaatomtrekken van 18cm-73,5cm. Meerdere pompjes laten toe om meerdere klanten tegelijkertijd snel op te starten voor de workout.

Onze applicatie maakt jouw leercurve gemakkelijker en versnelt training, vooral in groepsetting. Onze veiligheid, intstucties en video’s om te volgen zijn beschikbaar met jouw vingertoppen voor een simpele, slimme en efficiënte training. Professionele teams, trainers en atleten over de hele wereld ervaren reeds de voordelen van BFR training met B STRONG.

Spring snel aan boord!

Category:

Professional Package – 10 belt

985,00

This B STRONG BFR Trainer Pack includes:

  • 10 BFR bands total (1 pair each of sizes 1-5)
  • 2 hand pumps
  • 1 carrying bag
  • 1 tape measure
  • 1 license to B STRONG’s guidance app

This 10 band Blood Flow Restriction package is ideal for teams, personal trainers, physical therapists, coaches, and others who work with multiple clients.  The package comes complete with enough BFR bands to cover any size of client you have with limbs (arms or legs) between 18 – 95cm (7-37.5in).

 

B STRONG blood flow restriction training bands are durable and made for professional use in all environments. (Warning: extended UV exposure will reduce the effective lifetime of the system, see user manual for details on drying and storage)

Create a profile for each of your clients on the guidance app that will recommend and track their pressures for you and monitor each individual over time. The band sizes cover a broad range of limb circumferences from 18cm – 73.5cm (7in – 29in). Multiple hand pumps allow you to work with multiple clients at a time with fast setup to Pump ‘N Go.

Our app simplifies your learning curve and expedites training, particularly in a group training setting. Our safety, instructional content, and follow-along videos are available at your fingertips for simple, smart, and efficient training. Professional teams, coaches, trainers, and athletes across the globe are already experiencing the benefits of BFR training with B STRONG.

Come on board now!

Category: