FAQ OVER BLOOD FLOW RESTRICTION EN B STRONG

WERKT BLOOD FLOW RESTRICTION ECHT?

EFFECTIVITEIT

Werkt Blood Flow Restriction Training echt?

Meerdere laboratoria hebben in onafhankelijke studies gerapporteerd dat de BFR-Training wel degelijk resulteert in een krachtstoename die gelijkaardig is aan de krachtstoename bij een maximale weerstandstraining (met gewichten). Een belangrijke opmerking daarbij is dat niet alle BFR-technieken en -producten op dezelfde manier gemaakt zijn. Het materiaal van B STRONG is veilig, effectief, simpel en snel in gebruik.

Hoe lang duurt het vooraleer effecten zichtbaar zijn?

Door middel van het B STRONG materiaal en de begeleidende app zou je een verbetering van zo’n 10% krachtstoename moeten zien na amper 10-15 sessies indien deze 3-5x per week uitgevoerd worden, en dat minstens 1x per dag. De applicatie is ontwikkeld om je veilig te laten trainen en een weg af te leggen naar gewichten die voor jou van toepassing zijn, aangezien ieder individu anders is. B STRONG is veel meer dan enkel materiaal, we brengen jou de expertise op een gemakkelijk te implementeren manier zodat je enkel nog de banden moet oppompen en eraan kan beginnen.

Wat is het verschil tussen B STRONG BFR-training en normale weerstandstraining?

B STRONG BFR-training voorziet een meer robuuste anabole stimulatie met lichtere gewichten, in een kortere periode en op een veiligere manier dan normale weerstandstraining. Toename in fitheid en kracht worden sneller gerealiseerd met de B STRONG BFR-training dan met een normale weerstandstraining.

Zorgt B STRONG voor grotere spieren en meer massatoename?

In het kort is het zo dat een gewichtstoename afhankelijk is van de individuele voeding en andere training die men volgt. BFR-training stuurt slechts een signaal waarop de hersenen reageren door groeihormoon vrij te laten. De spieren kunnen daardoor toenemen, maar men kan ook vet verbranden en velen geven aan dat ze er meer afgelijnd uitzien na het doen van de B STRONG BFR-trainingssessies.

Welk effect heeft het op de sterkte van pezen?

Het precieze antwoord hierop is nog niet echt geweten. Het is immers zo dat deze toename van peessterkte afhankelijk is van wat de stimulus van deze pezen nu precies inhoudt en dat is voorlopig nog niet volledig geweten. Als deze stimulus opgewekt wordt door grote absolute krachtsbelastingen uit te voeren op de pees, dan zal BFR een minimaal effect hebben. Als de stimulus echter wordt opgewekt door een “aantal herhaalde lage belastingen”, dan zal BFR wel een invloed hebben op de sterkte van pezen. Er zijn enkele studies hierover met uiteenlopende resultaten.

Wel is het zo dat er letterlijk miljoenen BFR-sessies plaatsvinden over de hele wereld waarbij significante toenames in spiermassa en spierkracht gerapporteerd werden, zonder opgemerkte peesblessures. In contrast staat het misbruik van anabole steroïden die grote sterke spieren kunnen ontwikkelen, maar tegelijkertijd pezen kunnen verzwakken die vervolgens kunnen scheuren. Bovendien is het geweten dat BFR zorgt voor spieraanmaak en botdensiteit en gezien de pezen tussen beide structuren liggen, kunnen we verwachten dat deze, net zoals voorheen vermeld, zullen versterken als gevolg van BFR-training.

Is er een euforisch effect?

Ja, zoals met iedere intensieve of vermoeiende oefening zorgt een deel van het systemisch antwoord voor een vrijlating van Beta-endorfines in de hypofyse. Dit natuurlijke opiaat zorgt voor een euforisch effect en verhoogt daarnaast het helende/anabole antwoord.

THEORIE EN MECHANISME

WETENSCHAP

Hoe werkt het B STRONG Training System™?

BFR leverde een doorbraak in het verstaan van hoe het lichaam zich aanpast bij een training en hoe spieren, botten, bloedvaten en pezen opgebouwd worden. Het B STRONG Training System™ werkt door het vertragen of belemmeren van de doorbloeding die vanaf de ledematen doorheen de aders stroomt. Wanneer spieren werken, gebruiken deze de beschikbare zuurstof en voedingsstoffen en normaal gezien brengt de circulatie meer zuurstof en verwijdert deze afvalstoffen. Omdat de circulatie belemmerd wordt, is er niet genoeg herbevoorrading van zuurstof naar de spieren, noch voldoende verwijdering van metabole afvalstoffen.

De ‘omgeving’ van de spiervezels verslechtert tot het punt waarop spiercontracties niet langer mogelijk zijn en andere spiervezels het moeten overnemen om de oefening te kunnen uitvoeren. Al snel gaan alle vezels in de spier naar een status van ‘falen’ en kan men de oefening niet verderzetten. Deze fase kan men herkennen als brandende spieren of vermoeidheid waardoor men de oefening moet stopzetten. De hersenen nemen deze noodsituatie waar en antwoorden, zoals ze normaalgezien doen, door het vrijlaten van anabole, hormonale antwoorden in een poging om de toestand in de spieren te verzachten en aan te passen aan de eisen van de oefening.

Dit proces is het normale proces van adaptatie aan een zware oefening, maar normaal, vooraleer men in deze status terechtkomt, moet men zware oefeningen uitvoeren zoals maximaal gewichtheffen of vele loopintervallen. Dit type van zware inspanning beschadigt de betrokken weefsels. In het geval van BFR-Training werd de situatie gecreëerd waarbij een combinatie van lichte en gemakkelijke oefeningen zorgt voor krachttoename doordat er een belemmerde doorbloeding naar deze spieren is. Als resultaat van deze noodsituatie in de spier worden groeihormoon en andere anabole hormonen losgelaten in de bloedsomloop. Deze vrijlating van hormonen loopt doorheen het lichaam en faciliteert het herstel en de opbouw van alle weefsels die aan het werk waren of die beschadigd zijn.

Welke drukken zijn het beste voor een optimale systemische respons?

De beste druk om een systematische respons te genereren is deze die een robuuste, metabole crisis creëert in de werkende spieren voor een periode van enkele minuten. Als de druk en/of belasting zodanig hoog is dat er slechts enkele herhalingen van de oefening mogelijk zijn, dan is er bijvoorbeeld onvoldoende tijd voor deze metabole crisis om zich te ontwikkelen waardoor het signaal niet wordt uitgezonden. Anderzijds, wanneer de druk en/of belasting zodanig laag is dat het lang duurt vooraleer de metabole crisis plaatsvindt, of dit zelfs niet gebeurt, dan wordt er geen alarmsignaal naar de hersenen verstuurd (of wordt een signaal gestuurd alsof er geen BFR is), leidend tot een minimale systemische respons.

Hoe beïnvloedt BFR de pezen en gewrichten?

Effecten van BFR op pezen zijn niet onderzocht bij mensen. Een onderzoek op paarden toont echter spierhypertrofie aan, maar geen veranderingen in peesdikte. Het probleem is dat een toename van peessterkte niet gerelateerd is aan de lengte of de dikte van de pees, waardoor het moeilijk is om het te onderzoeken.

Wel is het zo dat er letterlijk miljoenen BFR-sessies plaatsvinden over de hele wereld met significante toenames in spiermassa en -kracht, zonder gerapporteerde peesblessures.

Bovendien is het geweten dat BFR zorgt voor spiertoename en een verbetering van de botdensiteit en aangezien de pezen tussen beide structuren liggen, kunnen we verwachten dat deze, net zoals voorheen genoemd, zullen versterken als gevolg van een BFR-training.

Als laatste ondervinden patiënten met tendinopathiën voordelen van de B STRONG BFR-sessies zoals het verbeteren van hun algemene fitheid en het verminderen van pijn in de pezen.

Speelt lactaat een rol bij het B STRONG Training System™?

Ja, lactaat is één van de vele factoren die helpen bij het stimuleren van aanpassing en  groei van spieren. Het is echter geen doel op zicj om hoge lactaatniveaus in het bloed te krijgen met het B STRONG Training System™. Lactaatniveaus stapelen op in spiervezels als de snelheid van glycolyse (de afbraak van carbohydraten, glycogeen en glucose) de snelheid waarmee de mitochondria de carbohydraten binnen kunnen halen en met zuurstof kunnen verwerken, overschrijdt. Door de circulatie te beperken met het B STRONG Training System™ reduceren we de mogelijkheid van de circulatie om het werkende weefsel te herbevoorraden met zuurstof. Dit resulteert in een vroeger bereiken van hoge lactaatconcentraties in de spiervezels door een workout tegen veel lagere abosulte belasting uit te voeren.

Als er geen micro-scheurtjes zijn in het spierweefsel met B STRONG, wat doet een toename van lactaat en als gevolg een toegenomen secretie van groeihormoon dan precies?

Micro-scheurtjes of spiervezelschade zijn niet noodzakelijk om de lactaatproductie te stimuleren of de secretie van groeihormoon. Het is de verstoring van de homeostase die zorgt voor een toename in lactaatconcentraties en stimulatie van groeihormoon en deze, op hun beurt, stimuleren een anabole respons in de werkende weefsels.

Als het waar is dat er slechts minimale spierschade plaatsvindt bij B STRONG-sessies zonder zware lasten, hoe wordt men dan gespierder/sterker met B STRONG?

Dit is net het mooie aan het B STRONG Training System™. Door de doorbloeding te verminderen in en uit het ledemaat dat je traint, wordt de normale homeostase van de spier verstoord en produceert het stimuli die zorgen voor adaptatie met minimale schade voor de werkende spieren. Deze ‘verstoring van de homeostase’ (wat over het algemeen een toename van metabolisch zuur en een verlaagd zuurstofgehalte in de spier inhoudt met geassocieerde metabolische bijproducten) stimuleert de ontwikkeling/adaptatie lokaal, evenals het zenuwvezels stimuleert (groep III en IV afferente vezels, gelinkt aan metabo-receptoren) om signalen naar de hersenen te sturen om een systemische anabole respons te geven.
Over het algemeen beschadigen lichte gewichten en concentrische oefeningen de spiervezels niet, terwijl zware gewichten en excentrische oefeningen spieren kunnen en zullen beschadigen. Hoe meer schade er bij een spier aangericht wordt, hoe langer het duurt om deze te herstellen vooraleer er verder kan gegaan worden om gespierder te worden en sterkere spieren te krijgen.

Hoe kan men BFR vergelijken met zuurstofdeprivatie-strategieën en trainingen in hypoxie?

Sommigen vragen of zuurstofdeprivatiemaskers op dezelfde manier werken als BFR-banden bij het produceren van hypoxie en indien ja, of dat hetgene is dat zorgt voor een verbetering van prestaties. Het snelle antwoord is ‘Neen, ze werken compleet anders’ en terwijl er een gebrek is aan bewijs dat zuurstofdeprivatiemaskers zorgen voor betere prestaties, is er robuuste data die aantoont dat een BFR-Training wel zorgt voor een toename van kracht en fitheid.

Zuurstofdeprivatiemaskers of herademingssystemen proberen om de zuurstof die het lichaam binnenkomt doorheen de longen te reduceren. Dit wordt gezien als een manier om te ‘trainen op hoogte of in hypoxie’ wanneer men op zeeniveau is. Allereerst, hypoxische training heeft niet aangetoont om op zeeniveau kracht of uithoudingsprestaties te verbeteren. Ten tweede, door het ademen te belemmeren, kan men wat winst maken op basis van kracht in ademhalingsspieren, maar er is weinig tot geen invloed op de zuurstofsaturatie (SpO2) zodanig dat werkende spieren quasi normale zuurstofniveaus ter beschikking hebben om te werken. Het is niet hypoxisch, in tegenstelling tot een training op hoogte of een BFR-training.

Als we kijken naar hypoxische training (door te trainen op een hoogte van meer dan 1800m of door het inademen van hypoxische gasmengelingen), kan de SpO2 gereduceerd worden van 95-100% naar 85-90%. Het volledige lichaam (belangrijk want ook de hersenen, het hart en de spieren) is blootgesteld aan deze gereduceerde zuurstofniveaus in de aderen (hypoxemie). Het netto-effect van een gereduceerde SpO2 is dat er minder werk uitgevoerd wordt en dat het hart en de hersenen worden blootgesteld aan hogere stress. De effectieve hoeveelheid zuurstof die naar de spieren wordt geleverd is echter niet erg verschillend van een normale training op zeeniveau. Dus als gevolg van een quasi-normale aanlevering van zuurstof en een een vermindere uitvoering van het werk is de SmO2 (hemoglobinesaturatie in de spier) niet erg verschillend van de normale toestand (mogelijks een daling van 40% naar 30%) en is er weinig verstoring van de homeostase in de werkende spieren. Samengevat zorgt hypoxietraining voor minder zuurstof in het bloed (SpO2), maar het zuurstofaanbod en de zuurstofconcentraties in de werkende spieren (SmO2) zijn slechts licht gereduceerd.

Als een BFR-Training correct wordt uitgevoerd, is er een verregaande vermindering van zuurstof in de spier. Normaal gezien, in rust, is SpO2 ~ 98% terwijl de SmO2 ~ 70% bedraagt in de spieren. Bij maximaal trainen op zeeniveau kan de SmO2 dalen tot ~ 40%. Bij BFR-training blijft de SpO2 tussen 95 -100% terwijl de zuurstofniveaus in de spier kunnen dalen tot onder de 10% (SmO2 ~ 10%) wanneer de doorbloeding naar de werkende spieren wordt belemmerd. Werkende spieren gebruiken zuurstof die vervangen moet worden als de spier wil blijven werken en de homeostase wil behouden. Wanneer de herbevoorrading van zuurstof nu gestopt wordt, zal de spier sterk hypoxisch worden (SmO2 < 10%) en zal een metabole crisis volgen die lokale processen zal stimuleren om de situatie om te keren. Deze verstoring van homeostase wordt aangevoeld door de hersenen en als reactie laten deze hormonen vrij om een verbeterd zuurstoftransport in het lichaam te faciliteren.

Dus samengevat, zuurstofdeprivatiemaskers, hypoxische training en BFR-training zijn allen sterk verschillende technieken die werken dankzij verschillende mechanismen en met sterk verschillende resultaten. Zuurstofdeprivatiemaskers maken ademen moeilijker en zorgen dus mogelijks voor meer ademhalingskracht. Hypoxietraining zorgt voor een zekere reductie van zuurstof in het bloed van de aders, maar heeft een minimale impact op de zuurstof die wordt geleverd en gebruikt in de werkende spier. De hersenen zijn het orgaan dat het meest gevoelig is aan een reductie van zuurstofbevoorrading en past zijn gedrag hiernaar aan. Goede BFR-Training zorgt niet voor een reductie van zuurstof in de aders, maar beperkt in sterke mate de herbevoorrading van zuurstof in de werkende spieren, zorgend voor diepgaande hypoxie en acidose in werkende spieren, terwijl de hersenen en het hart van zuurstof blijven voorzien worden. Deze diepgaande hypoxie en acidose stimuleren robuuste anabole processen om kracht, performantie en fitheid te verbeteren.

IS HET VEILIG VOOR MIJ?

VEILIGHEID

Wat zijn de neveneffecten van het gebruik van het B STRONG Training System™?

We zijn niet op de hoogte van neveneffecten of complicaties van het B STRONG Training System™ wanneer de training uitgevoerd wordt volgens de 5 Veiligheidsregels.

 

1. Banden altijd op correcte locaties aanbrengen
2. Nooit arteriële instroom afbinden
3. Nooit zware gewichten heffen
4. Nooit langer dan 20 minuten met opgepompte banden werken
5. Altijd de B STRONG begeleidingsapplicatie volgen

Natuurlijk, indien er een medisch noodgeval plaatsvindt (bv. Hartaanval, hypertensie crisis, hypoglycemische reactie, infarct, acute blessure etc.) moet men de B STRONG training uitstellen en onmiddellijk medische hulp zoeken.

Wat zijn de effecten van B STRONG training op het hart?

In principe zijn de hartfrequentie en de bloeddruk gedurende een B STRONG trainingssessie iets hoger dan ze normaal bij een dergelijke oefening zouden zijn.

Chronisch heeft BFR-training veel positieve effecten op het cardiovasculair systeem, waaronder het hart, gelijkend op de positieve effecten die men krijgt bij een normale training.

Kan een B STRONG training leiden tot pulmonair embolie of bloedklonter?

Niet als de 5 veiligheidsregels gevolgd worden. Als bloed diep in de aders voor langere tijd tot stilstand gebracht wordt, kan het bloed klonters beginnen te vormen. Als dat gebeurt en de klonters gaan de longen binnen, zullen zij een pulmonair embolie veroorzaken. Indien deze klonters groot genoeg zijn, kunnen deze pulmonaire embolieën fataal zijn. Gelukkig zijn de B STRONG Training System™-bands zodanig ontworpen dat wanneer de veiligheidsregels gevolgd worden, deze er niet kunnen voor zorgen dat het bloed lang genoeg stilstaat om te klonteren en zodus zorgt de B STRONG Training niet voor een verhoogd risico op bloedklonters of pulmonaire embolieën. De laatste 50 jaar werden miljoenen BFR-sessie wereldwijd uitgevoerd en bestudeerd. Daarbij werden er bij individuen die BFR uitvoerden minder bloedklonters waargenomen dan bij een controlegroep zonder BFR-training.

Sommige individuen beschikken over een genetische predispositie voor bloedklonters. Wanneer deze individuen volwassen zijn weten zij reeds of er anderen in de familie zijn met deze aandoening, vaak nemen deze dan ook anticoagulantia. B STRONG Training is ook veilig voor deze individuen.

Soms, na specifieke soorten operaties (bv. verschillende orthopedische ingrepen van het onderste ledemaat), kan men bloedklonters in de aders ontwikkelen gedurende anesthesie. Deze klonters kunnen niet opgemerkt worden en embolie veroorzaken in de dagen postoperatief. Dus raden we aan om een week te wachten postoperatief vooraleer een B STRONG trainingsprogramma aan te vatten of te hervatten.

Welke relatie is er tussen mijn bloeddruk en de B STRONG Training System™-druk?

Wanneer men een bloeddrukmeter of een chirurgisch tourniquet gebruikt en het toegepast wordt met een druk die hoger is dan de systolische bloeddruk, kan er occlusie verschijnen. Dus met deze systemen is er een belangrijke relatie tussen de druk in de cuff en de bloeddruk.

De B STRONG BFR-band, ten gevolge van de breedte, opbouw en materiaaleigenschappen is zodanig ontwikkeld dat de circulatie niet geoccludeerd kan worden. Daarom, heeft de druk voorgeschreven in het B STRONG Training System™ vanuit een veiligheidsstandpunt weinig tot geen relatie tot iemands bloeddruk.

De druk in de B STRONG-banden verhindert of belemmert de veneuze bloedstroom om terug te keren naar de centrale circulatie. Hoe hoger de druk, hoe meer het bloed in het ledemaat wordt gehouden en hoe meer de circulatie wordt vertraagd. Hoe hoger de druk, hoe groter de spierkracht die nodig is om het bloed voorbij de belemmering terug te sturen naar de centrale circulatie. In contrast tot cuffs van bloeddrukmeters en tourniquets heeft de druk die voorgeschreven wordt voor B STRONG BFR training weinig tot geen relatie met een individu’s bloeddruk.

Wie moet dit NIET doen?

Zoals met elk trainingsprogramma moeten gebruikers van B STRONG BFR-training hun gezond verstand gebruiken om te beslissen of ze de sessie verderzetten. Men moet de arts consulteren indien er vragen zijn over individuele omstandigheden. Er zijn echter weinig situaties waarbij men het B STRONG Training System™ niet dient te gebruiken.

Na grote operatieve procedures moet men een week wachten vooraleer B STRONG BFR Training op te starten of te hervatten. Deze voorzorg is voornamelijk om tijd te geven voor asymptomatische, onbehandelde DVTs om opgespoord en behandeld te worden. B STRONG-banden mogen niet direct op helende incisies of wonden toegepast worden. Zo kan men bijvoorbeeld de incisie na een THP vermijden en de B STRONG-banden op de overige ledematen appliceren.

Vrouwen die weten dat ze zwanger zijn, moeten wachten tot na de bevalling vooraleer ze starten met de B STRONG BFR-training. Noot: zoals met iedere oefening, als men reeds voor de kennisname van zwangerschap BFR-trainingssessies volgde is er geen nood om te stoppen. In dit geval kan men een rustige BFR-training doen tot zolang men zich er niet oncomfortabel bij voelt (meestal in het derde trimester). Men moet de verloskundige consulteren als men vragen heeft of het gaat om een hoogrisicozwangerschap.

Andere zaken die in rekening dienen gebracht te worden:

 • Als de omtrek van het ledemaat op de locatie van bandapplicatie minder is dan 19 cm, dan is dat ledemaat (meestal de arm), te smal voor de kleinste banden. Dit werd voorlopig enkel gezien bij kinderen die minder wegen dan 27kg. Zij kunnen dan de B STRONG BFR-training volgen voor de onderste ledematen.
 • Als de omtrek van het ledemaat op de locatie van bandapplicatie meer is dan 95 cm, dan is dat ledemaat (meestal het been), te groot voor de grootste banden. Deze situatie deed zich nog niet voor, maar deze personen kunnen de B STRONG BFR-training volgen voor de bovenste ledematen.
 • Wanneer iemand een medisch noodgeval ervaart, moet men de BFR-training stopzetten en zo snel mogelijk de hulpdiensten contacteren of naar de spoeddienst gaan.
 • Als de persoon een aandoening heeft die lymfeoedeem produceert moet men BFR op die extremiteit vermijden en een arts raadplegen vooraleer de BFR-training verder te zetten.
 • Als de persoon iatrogene vasculaire toegang heeft op één van de ledematen (bv. Hemodialysepatiënten), moet men BFR-training op dat ledemaat vermijden en de arts consulteren.
 • Als een persoon onbehandelde DVT heeft moet men de BFR-training stopzetten tot deze behandeld is/zijn.
 • Als een persoon een hypertensieve crisis doormaakt of onbehandelde hypertensie, moet men medische hulp zoeken en wanneer deze hypertensie onder controle is na consultatie bij de arts de BFR-training verderzetten.

Wat zijn de risico’s?

Zolang de veiligheidsregels en waarschuwingen gevolgd worden en het B STRONG materiaal en de begeleidingsapplicatie gevolgd worden, zijn er geen risico’s geassocieerd met de B STRONG BFR-training anders dan deze die met andere oefeningen geassocieerd zijn. Raadpleeg eerst uw arts vooraleer een trainingsroutine te starten, waaronder ook de B STRONG BFR-training.

Kan het B STRONG Training System™ over de systolische druk gaan?

Ja, het is zo goed als altijd hoger dan de systolische bloeddruk. De druk in de B STRONG BFR-banden is slechts beperkt gerelateerd aan de bloeddruk. De druk in de B STRONG BFR banden is aangepast zodat de spiercontracties de veneuze belemmering overwinnen om de doorbloeding te kunnen behouden, zelfs tot een druk van 500mmHg.

Kunnen B STRONG-banden zorgen voor een hoger risico op spataders?

Nee, de B STRONG Training System™-banden en protocollen zorgen niet voor een verhoogd risico op spataders, sterker nog, B STRONG werkt net om spataders te reduceren. Spataders zijn het resultaat van slechtwerkende kleppen in de aders diep in het oppervlakkige veneuze systeem. Ze kunnen ontstaan ten gevolge van verschillende oorzaken, één daarvan is zwangerschap waarbij de groeiende baarmoeder en baby 24/7 druk uitoefenen op de Vv. Iliacae die het bloed terug naar het hart brengen. Deze druk zorgt dat de diepe aders vollopen, net zoals de verbindende en oppervlakkige aders. Aangezien dit een passieve, constante situatie is, worden de kleppen uitgerekt hetgeen hen incompetent maakt.

In contrast zorgt de B STRONG-training ervoor dat veneuze uitstroom beperkt wordt, wat leidt tot het opzwellen van de aders en capillairen distaal van de B STRONG-banden, maar door oefeningen worden de aders herhaaldelijk geleegd en gevuld. Dit wordt geassocieerd met een op-regulatie van markers die zorgen voor vasculaire groei (VEGF, HIF-1a, etc.). Het resultaat van dit tijdelijke (~ 20 min) opzwellen en ledigen van de aders en capillairen is het verbeteren van hun glad spierweefsel, wat leidt tot het versterken van de kleppen tussen het diepe en het oppervlakkige veneuze systeem. B STRONG kan dus resulteren in het herstellen van quasi-incompetente kleppen tot competente kleppen wat op zijn beurt kan leiden tot een reductie in het aantal spataders. Er zijn verschillende anekdotes die een vermindering van spataders aantonen bij het regelmatig gebruiken van het B STRONG Training System™.

Kan het B STRONG Training System™ gebruikt worden na blessures zoals breuken en spierscheuren?

Ja, B STRONG is in staat om verderzetting van krachttraining toe te laten zonder de helende structuren te verstoren. Als men bijvoorbeeld de voorste kruisband scheurt, kan men de B STRONG BFR-training verderzetten op de andere drie ledematen. Bijkomstig kan men dan lichte B STRONG BFR-training op het gekwetste ledemaat aanvatten zolang dit geen pijn veroorzaakt in het geblesseerde deel.

Wanneer moet je NIET aan B STRONG-training doen?

Na een algemene verdoving wacht men best tot 3 dagen vooraleer de B STRONG-training te hervatten. Met heel veel voorzorg raden we zwangere vrouwen aan niet te starten met B STRONG-training gedurende de zwangerschap. Men moet zeker geen B STRONG-training afwerken in gedehydrateerde toestand. In dit geval zorgt men best voor een goede hydratatie vooraleer de training te hervatten.

Wat is het risico op rhabdomyolyse bij gebruik van het B STRONG Training System™?

Er is een heel laag risico op rhabdomyolyse. Rhabdomyolyse vindt niet plaats indien men de veiligheidsregels volgt van het het B STRONG Training System™. Een samenstelling van verschillende factoren moet zich tegelijkertijd voordoen vooraleer rhabdomyolyse plaatsvindt. Dat wordt geassocieerd met verschillende factoren waaronder; de eerste uitvoering van een nieuwe oefening, oefenen bij dehydratatie, excentrisch oefenen, oefenen met geoccludeerde circulatie, oefenen met zware gewichten, oefenen gedurende lange tijd. Een omvattende lijst staat onderaan. Het vergt een ‘perfecte storm’ van vele van deze factoren die zich tegelijkertijd voordoen vooraleer er verspreide weefselschade plaatsvindt die tot rhabdomyolyse leidt. Als men de veiligheidsregels in acht neemt, kan men niet onderhevig zijn aan al deze factoren tegelijkertijd.

Rhabdomyolyse wordt gedefinieerd als grootschalige afbraak van spiervezels. Wanneer spiervezels gescheurd en beschadigd zijn, wordt intracellulaire inhoud vrijgelaten in de circulatie en zullen de nieren deze proberen te verwijderen uit de circulatie. Als de lading cellulair afval te groot is voor de nieren, zal nierfalen volgen. Indien dat niet behandeld wordt, kan de dood volgen. Er zijn vele oorzaken van rhadomyolyse. De meest voorkomende oorzaken zijn:

 • Alcoholgebruik of gebruik van illegale drugs waaronder heroïne, cocaïne of amfetaminen
 • Extreme spierverrekking (vooral bij ongetrainde atleten; het kan ook bij elite-atleten voorkomen en gevaarlijker zijn als er meer spiermassa is om af te breken)
 • Hoge-impactblessures zoals na een auto-ongeval, een val of instortende gebouwen.
 • Langdurige spiercompressie zoals veroorzaakt door lange immobilisatie na een val of het lang, bewusteloos liggen op harde ondergrond gedurende ziekte of onder invloed van alcohol of medicatie
 • Gebruik van medicatie waaronder antipsychotica of statines, vooral in hoge dosis

Andere oorzaken van rhabdomyolyse:

 • Elektrische shockblessures, blikseminslag, derdegraadsbrandwonde
 • Heel hoge lichaamstemperatuur (hyperthermie) of zonnesteek
 • Beroertes
 • Metabole stoornissen zoals ketoacidose
 • Myopathie zoals congenitaal spier-enzymendeficiëntie of Duchenne spieratrofie
 • Virale infecties als de griep, HIV of Herpes Simplex
 • Bacteriële infecties die tot toxines in de weefsels of bloedsomloop (sepsis) leiden
 • De voorwaarden ten gevolge van rhabdomyolyse ten gevolge van de B STRONG BFR-training zouden extreem en uitzonderlijk zeldzaam moeten zijn en zouden meerdere andere voorwaarden moeten includeren die rhabdomyolyse kunnen veroorzaken

B STRONG BFR-trainingsmateriaal is specifiek ontwikkeld om geen occlusie toe te laten en niet langer dan 20 min op te blazen zonder zware gewichten of hevige weerstanden.

NIET ALLE SYSTEMEN ZIJN HETZELDE

VERSCHILLENDE METHODEN

Wat is occlusietraining en waarom is het zo gevaarlijk?

Occlusietraining houdt in dat de doorbloeding naar een ledemaat volledig wordt stopgezet voor een bepaalde duur. Dit kan weefselschade onder de occlusie veroorzaken. Een ledemaat volledig occluderen voor een aanzienlijke tijd verhoogt het risico op bloedklonters in de aders. Diepe veneuze tromboses (DVTs) kunnen leiden tot pulmonaire embolieën die fataal kunnen zijn. Occlusietraining kan tevens leiden tot rhabdomyolyse (ernstige afbraak van spiervezels), wat kan leiden tot nierfalen en mogelijks sterfte.

Wat is het verschil tussen occlusietraining en BFR-training?

Neem een kijkje naar de veiligheidsvideo waar we een vergelijking maken tussen occlusietraining met een bloeddruk cuff en het B STRONG Training System™. Het verschil bestaat erin dat bij BFR-training de doorbloeding niet wordt afgesloten naar de ledematen.

Is B STRONG BFR-training een vorm van occlusietraining?

Neen, B STRONG BFR-training occludeert geen volledige doorbloeding naar ledematen indien veiligheidsregels worden gevolgd (veiligheidsregel #2), hetgeen wel gebeurt bij occlusietraining.

Als men gemakkelijk eigen armen kan omwinden met banden of chirurgische slangetjes, waarom dan een B STRONG Training System™ aanschaffen?

Omdat het B STRONG Training System™ ontworpen is om zowel veilig als effectief te zijn. Chirurgische slangetjes of elastische wikkels variëren ontzetten in hoe ze de circulatie beïnvloeden. Met chirurgische slangetjes of elastische wikkels heeft men weinig kennis over de veiligheid of effectiviteit. Bovendien zullen B STRONG-banden veel comfortabeler aanvoelen.

Het B STRONG Training System™ benadrukt veiligheid en schenkt veel aandacht aan correcte druk. Indien teveel druk gebruikt wordt, kan het leiden tot bloedvatocclusie wat gevaren met zich meebrengt. De applicatie van te weinig druk is niet effectief in het voortbrengen van de voordelen van het B STRONG Training System™. De gepatenteerde B STRONG-banden zijn specifiek ontworpen om een veilige, comfortabele en effectieve B STRONG-ervaring aan te kunnen bieden.

Welk % van arteriële beperking kunnen de B STRONG-banden halen?

Het enige belangrijke veiligheidspunt is dat B STRONG-banden geen arteriële instroom kunnen occluderen naar een ledemaat tot de limiet van de handpomp (500 mmHg) wanneer instructies en richtlijnen gevolgd worden. Alle complicaties of neveneffecten van BFR vinden plaats ten gevolge van occlusie van de arteriële instroom naar een ledemaat. Aangezien B STRONG-banden geen volledige occlusie kunnen veroorzaken bij correct gebruik, zijn ze veilig bij uitstek.

De effectiviteit van de B STRONG BFR-training ligt niet in het percentage van arteriële instroombeperking, maar eerder in de robuustheid van het metabole crisissignaal dat plaatsvindt in de werkende spier en dat naar de hersenen verstuurd wordt. De ‘robuustheid’ van het metabole crisissignaal hangt af van de hoeveelheid veneuze uitstroombeperking dat herstel in de werkende spier voorkomt, de duur van dat crisissignaal en het percentage van de spiermassa van het lichaam dat dat signaal uitzendt.

IN DE PRAKTIJK

TOEPASSINGEN & TECHNIEK

Wie gebruikt het B STRONG Training System™?

Het B STRONG Training System™ kan veilig en effectief gebruikt worden bij gezonde en geblesseerde atleten, net zoals bij de gewone mens van iedere leeftijd, fitheid en achtergrond. Uit eigen ervaring hebben zowel mannen als vrouwen tussen 10 en 93 jaar gebruik gemaakt van B STRONG Training System™.

Welke manier is het beste om met B STRONG-training te starten?

De beste manier om te starten is eerst en vooral de omtrek van je ledematen te meten, een systeem te bestellen, de informatie in te vullen en de app te downloaden. De begeleidingsapplicatie zal je van daaruit meenemen, je progressie registreren en aangepaste drukken voorschrijven om je sessies veilig en effectief te houden!

Welke soorten oefeningen kan je doen met het B STRONG Training System™?

Je kan er elke denkbare oefening mee doen! Het belangrijkste is de begeleidingsapplicatie te volgen. In de applicatie moet je het B STRONG regime voor sets en herhalingen volgen voor spiervermoeidheid.

Elke lichte of licht belastende oefening kan uitgevoerd worden met het B STRONG Training System™. We raden aan eerst de basisoefeningen beschreven in de applicatie te gebruiken, maar gradueel kunnen oefeningen toegevoegd worden die specifiek passen bij de eigen levensstijl. Zo kunnen wielrenners bijvoorbeeld trainen met B STRONG-banden voor de benen, terwijl tennissers evengoed kunnen trainen met B STRONG-banden voor de armen.

Wat is de gepaste hoeveelheid druk die ik gebruik bij het trainen met het B STRONG Training System™?

De gepaste hoeveelheid druk varieert onderling en is afhankelijk van een variëteit van biometrische factoren. De B STRONG-begeleidingsapplicatie omvat een algoritme dat deze factoren in rekening brengt. Daarom is een regelmatig gebruik van de applicatie erg belangrijk. Het gepaste drukniveau wordt bepaald door de applicatie en wordt aangepast naar de gegeven feedback na de sessie.

Kan ik isometrische oefeningen gebruiken bij mijn B STRONG BFR-trainingssessie? En is er een protocol met isometrische oefeningen?

Ja, in essentie vervang je een 3 seconden durende isometrische contractie voor iedere herhaling van een dynamische oefening. Eenmaal de banden opgepompt zijn en in plaats van de gebruikelijke oefeningen, voer je 3 sets van 30 isometrische contracties uit voor de betreffende spier. De contractie houd je aan voor 3 seconden en dan ontspan je voor 1 seconde, dit herhaal je 29 keer vooraleer 30 tot 60 seconden rust te nemen. Voer 3 sets van deze 30 uit, 3 seconden isometrische contracties voor een gegeven spier, vooraleer naar de volgende oefening te gaan. Deze isometrische contracties zijn zeker interessant wanneer je last hebt van een blessure aan het gewricht dat pijnlijk aanvoelt gedurende bewegen tijdens de oefening. Je kan isometrische oefeningen combineren met dynamische oefeningen in andere zones van het lichaam. Wat velen ondervinden die geïnteresseerd zijn in grote toename van spiermassa is dat isometrische contracties en heel traag bewegende contracties effectief zijn bij het opbouwen van spieren. Men kan ook een combinatie maken van isometrische en normale contracties in bepaalde oefeningen. Bijvoorbeeld bij arm curls kan een isometrische contractie aangehouden worden aan het einde van de beweging, zowel bij een volledig gebogen als gestrekte arm.

Kan ik B STRONG gebruiken als ik een beroerte heb doorgemaakt? Hoe zou ik het gebruiken?

Regelmatig trainen is een belangrijke component van revalidatie voor patiënten met een beroerte (CVA). B STRONG BFR is erg gepast om significante winst in functionaliteit te boeken wanneer men een beroerte heeft doorgemaakt. Dit kan een sterk effect hebben op de dagdagelijkse activiteiten van een individu. Het resultaat kan zijn dat de patiënt onafhankelijk wordt van extra zorgverleners. Wanneer de patiënt last heeft van een hoge bloeddruk dient deze medisch gecontroleerd te worden.

B STRONG BFR werd reeds gebruikt bij verschillende CVA-patiënten en vele patiënten in Japan (met de voorganger van B STRONG, Kaatsu) zijn geholpen met BFR-training. Het kan ook in zekere mate afhangen van de densiteit van de beroerte, hoe erger de beroerte, hoe kleiner de kans op functioneel herstel.

De zenuwen die afgestorven zijn, zullen niet herstellen, maar er is veel herstel mogelijk zodat het individu weer functioneel kan worden.

 • B STRONG kan de motorische banen/spieren die geïnnerveerd zijn versterken
 • B STRONG kan motorische banen die beschadigd, en niet afgestorven zijn, herstellen om te functioneren.
 • B STRONG kan gezonde neuronen faciliteren om de functie van de afgestorven neuronen over te nemen.

We doen dit door eerst banden te plaatsen op de armen en oefeningen uit te voeren die mogelijk zijn. Dit zijn normale oefeningen aan de normale zijde en wat mogelijk is (bijvoorbeeld denk aan het knijpen in een bal met de aangedane hand of de aangedane arm heffen). Nadien banden brengen we de banden aan rond beide benen en voeren we oefeningen uit die mogelijk zijn. Proberen wandelen met de B STRONG-banden aan is ook een zeer goede oefening. We ervaarden een opmerkbare verbetering in de mogelijkheid om zich te verplaatsen. Zo hadden we een 76-jarige man die zich voordien met een rolstoel verplaatste en nu kan stappen met een wandelstok.

 

Onze visie is gericht op de fitheid van een volwassene die overal, altijd en zelfstandig kan geoefend worden. In het geval van CVA-patiënten is er best een therapeut aanwezig tijdens de initiële sessie.

Welk percentage van 1RM moet er tijdens B STRONG BFR-training worden toegepast?

Verschillende studies gebruiken tussen 10-20% van 1RM. Deze maatstaf (1RM) is echter specifiek voor iedere oefening en is moeilijk (soms gevaarlijk) om accuraat te meten en verandert bijna dagelijks. Één van de principes van de B STRONG BFR-training is dat belastingen met lage gewichten of weerstanden moeten gebruikt worden. Om even op te helderen, lage belastingen en weerstanden zijn deze die gemakkelijk uit te voeren zijn of waarvan men veel herhalingen kan uitvoeren zonder B STRONG-banden. Een goed voorbeeld van een lichte oefening zijn de arm curls met 1-2kg halters. Gymnastische oefeningen waar een deel van het lichaamsgewicht deels bewogen wordt zijn ook goede voorbeelden voor B STRONG oefeningen, zoals push-ups.

Is het nuttig om tegelijkertijd het B STRONG Training System™ te gebruiken voor armen en benen?

We raden aan dat je de BFR-ervaring start met enkel de armen of benen. Raak gewend met de gevoelens en de oefeningen en ga zo verder in de training. Eenmaal je wat meer ervaring hebt na een aantal sessies kan je de vier banden tegelijkertijd combineren en meer complexe bewegingen of gymnastische oefeningen incorporeren. Het is belangrijk om goed gehydrateerd te blijven gedurende B STRONG-trainingssessies, zeker wanneer alle vier de banden aan zijn, aangezien er dan een groter bloedvolume aanwezig is in de ledematen. Als je je ooit een flauw gevoel ervaart gedurende de workout moet je stoppen, de banden lossen, drinken en eten en later opnieuw proberen.

Wat als ik geen extra spiermassa wil?

Je moet geen extra spiermassa ontwikkelen met B STRONG. Het hangt af van je sport- en fitheidsdoelen. De veranderingen naar je lichaamssamenstelling die verschijnen bij B STRONG zijn ook afhankelijk van je dieet en andere types training die je combineert. Een bodybuilder kan bijvoorbeeld extra gewicht en spieren ontwikkelen, terwijl een uithoudingssporter sterker en meer afgelijnd zal worden zonder aan lichaamsgewicht te winnen.

Hoeveel B STRONG-trainingssessies per week moet ik doen?

Sessies kunnen variëren van 2-3 per dag tot 2 per week. Competitieve atleten in hun twintiger-jaren kunnen dagelijks verschillende B STRONG-sessies afwerken. Hoewel je sneller herstelt van een B STRONG-sessie dan van een maximale sessie gewichtheffen kan het toch even duren. Wanneer je aan ervaring wint over hoe de B STRONG-sessies je doen voelen, kan je je algemene trainingsbelasting aanpassen aan de individuele noden voor training.

Wat is er aangeraden als ik enkel B STRONG wil doen voor mijn benen?

Je kan enkel voor de benen werken met B STRONG. Je verkrijgt echter een meer robuust, systemisch anabool effect als je ook een B STRONG arm sessie includeert. Hoe hoger het percentage van de spieren van het lichaam dat een signaal van verstoorde homeostase stuurt naar de hersen, hoe robuuster de anabole systemische respons die je krijgt.

Hoe werk ik voor mijn core met het B STRONG Training System™?

Als je de spieren van je core gaat incorporeren tijdens je oefeningen, zullen zij een gelijkaardige adaptieve respons ervaren als de spieren distaal van de B STRONG-banden. Bijvoorbeeld als je push-ups doet met de B STRONG-armbanden, ga je niet enkel de ontwikkeling van de triceps stimuleren, maar ook de pectoralis en core spieren wanneer je een goede ‘plank’ aanhoudt gedurende de oefening.

Is er een aangewezen duur van een B STRONG-sessie?

Er is geen optimale duur om B STRONG toe te passen. Het kan echter wel zijn dat je meer van je B STRONG-sessie geniet als je een regelmatig schema aanhoudt. Het is niet aangewezen om het onmiddellijk na een zware maaltijd te doen en voor sommigen kan B STRONG (of andere training) net voor het slapen het in slaap vallen bemoeilijken.

Zijn meer sessies beter? Hoe vaak moet ik een B STRONG-trainingssessie inplannen? Zijn meerdere sessies per dag beter voor de performantie? Zou een sessie met banden, even loslaten en nadien een nieuwe sessie met banden beter zijn voor de performantie?

Het antwoord hangt af van individuele omstandigheden zoals fitheid, trainingsachtergrond, leeftijd, trainingsdoel etc. Het aantal sessies kan echter variëren van tweemaal per week tot 3 sessies per dag.

De vorm van 3 sets met 30 herhalingen van 3 tot 6 oefeningen is een belangrijk onderdeel van het mechanisme van BFR. Met BFR-training limiteren we de mogelijkheid van de spier om te herstellen van een anders eenvoudige oefening door het belemmeren van de doorbloeding. Gedurende gemakkelijke/lichte oefeningen gebruiken we slechts een deel van de vezels in de spier om beweging uit te voeren. De eerste vezels die echter gerekruteerd worden zijn sterk afhankelijk van de doorbloeding (zuurstof, glucose, verwijderen van zuur, etc.) om te werken. Want wanneer zij niet hun normale doorbloeding krijgen gedurende de eerste set, raken ze vermoeid. Vervolgens tijdens de 30 seconden rustperiode, wanneer de spier normaal herstelt, zal nu zonder contractie de spier nog minder dan de normale doorbloeding ervaren en metabolisch nog meer in de problemen geraken eerder dan dat de situatie hersteld en verbeterd wordt. Bij het starten van de tweede set, begint men dan met vezels die niet hersteld zijn wat resulteert in vezels die onvoldoende kracht kunnen leveren. Bijkomstige vezels (die normaal niet gerekruteerd worden voor gemakkelijke oefeningen) moeten overnemen. Deze vezels zijn meestal minder getraind en geraken nog sneller in metabole problemen. Nu gedurende de tweede rustfase zijn de meeste, als niet alle vezels, in metabole problemen en niet aan het herstellen. De derde set eindigt met gehele spiersamenwerkingen en zorgt ervoor dat quasi alle vezels samentrekken. Op deze manier met gelimiteerd herstel van de initiële vezels die werden gerekruteerd eindigt men door rekrutering van alle vezels. Het metabole afval van al deze vezels activeert metabo-receptoren in en rond de spier, dat signalen stuurt naar de hersenen om een systemische, anabole respons vrij te stellen. Deze metabole veranderingen vormen bovendien een lokale stimulus om de proteïnesynthese te doen toenemen en om de anabole receptoren op spiermembranen te reguleren. In totaal vormt het ‘falen’ of de ‘vermoeidheid’, gegenereerd door 3 sets van 30 herhalingen, het specifieke signaal dat toename in kracht en spierfunctie stimuleert. De enige andere manier om deze graad van verstoring van de homeostase te bereiken is door het maximale heffen of het maximaal in interval lopen.

Er ontwikkelt zich een belangrijk concept dat een paradigmaverschuiving vormt van de standaard training. Normaal denkt men dat men een bepaalde spiergroep traint om die groep sterker of meer getraind te krijgen. We trainen geen spier (bv biceps) om de spier beter getraind te krijgen. Dat gebeurt, maar het belangrijke punt is om die contraherende spier te gebruiken om een signaal naar de hersenen te sturen om een systemische anabole respons vrij te stellen.

Waarom 3 tot 6 verschillende oefeningen? We gebruiken 3 tot 6 oefeningen om een beroep te kunnen doen op dit ‘verstoring van homeostase’-signaal in een zo groot mogelijk deel van de totale spiermassa. Echter, zoals bij ieder trainingsprogramma moet men dit gradueel opbouwen. Dus typisch starten we met 3 oefeningen die alle spieren omvatten distaal van de geplaatste banden en als de persoon zich hieraan aanpast, voegen we meer oefeningen toe die ook spieren proximaal van banden en de core omvatten.

Moet BFR gedaan worden, voor, gedurende of na een normale workout?

Al het bovenstaande kan, maar het kan ook in plaats van een normale workout. Wanneer BFR-training geïntroduceerd wordt aan een groep atleten die al betrokken zijn in een energiek trainingsprogramma kan het strategisch zijn om de BFR-workout aan het einde van de normale trainingssessie toe te voegen. Een eerste reden daarvoor kan zijn dat men dan een normale workout kan doen met normale gevoelens om in te schatten hoe hard of hoeveel men moet doen, niet beïnvloed door de BFR-workout. Ook kan de normale workout gebruikt worden om lichte metabole verstoring te veroorzaken, wat de tijd om alle vezels te doen falen (zie boven) verkort. Ten derde kan het moeilijk zijn (als niet onmogelijk) om een groep volledig te doen afstappen van eerdere trainingsgewoonten. Als de groep dan ziet dat hun kracht en fitheid verbetert, zal men de hoeveelheid normale training dan gewoonlijk reduceren. Bij ‘kracht’-atleten wordt nooit volledig afgestapt van traditionele training, maar bij ‘uithoudingsatleten’ (deels omwille van de gewichtstoename bij krachttraining) evolueren we naar enkel BFR-training als krachttraining. Een laatste opmerking is dat wanneer de atleet probeert om het normale programma te volgen in combinatie met BFR (3 tot 5 x per week), ze op termijn te vermoeid kunnen geraken. Dus moet er rekening gehouden worden met de algemene trainingsbelasting die uit de training gehaald wordt en vervangen wordt door BFR.

B STRONG kan ook dienen als goede opwarming voor een trainingssessie. In dit geval doe je geen volledige workout tot spierfalen, maar doe je de banden aan gedurende stretching en opwarmingsroutines. Bloed stapelt op en wordt tot diep in de capillairen en venen geduwd en helpt om alles gaande te krijgen en het lichaam wakker te maken voor de workout.

Hoe moet een trainer BFR integreren in zijn training?

BFR-training moet gezien worden als een significante training, daarom moet een volwaardige, maximale BFR-trainingssessie niet gedaan worden wanneer men herstel beoogt. Er kunnen echter enkele versies van BFR-training die gericht zijn op het faciliteren van herstel toegepast worden. Versies van BFR-training kunnen ook als onderdeel van een opwarming gebruikt worden voor een hevige
trainingssessie of competitie. In gelijkaardige omstandigheden zal BFR-training weinig weefselschade met zich meebrengen (omwille van de lage absolute belastingen) en zal herstel van een zware BFR-sessie snel zijn. Zo kan er bij een standaard gewichtstraining 48u tussen twee maximale sessies zitten en kan BFR-training dagelijks toegepast worden bij de meeste atleten die het gewoon zijn om hard te trainen.

Ben je geïnteresseerd in onze B STRONG producten?

Contacteer ons